Akmenų ratas

Akmuo - amžina medžiaga planetoje. Būtent todėl palikuonims seniausius daiktus daro iš akmens.

Akmuo - sugerianti energiją medžiaga, kuri savo sudėtyje turi kvarco kristalų. Šie gali išsaugoti informaciją amžiams ir tam tikrų vibracijų pavidalu gali ją skleisti į aplinką. Žmogus kvarco vibracijas sugeba valdyti tam tikru būdu sudėliodamas akmenis.

Akmenų Ratas - senovinis Saulės simbolis, kurį žmonės naudojo visose  istorinėse  epochose, visuose kontinentuose, įvairiose  tradicijose.

Akmenų Ratas - tai Vienybės ir Harmonijos simbolis, kuris atsiskleidžia įvairiose gyvenimo sferose.

Nuo seniausių laikų žmonės žinojo akmenų ir jų rato energijų  jėgą, žinojo, kaip tai panaudoti jų sąveikai su gamta ir Motinos -  Žemės prigimtimi.

Akmenų Ratas išskiria energijų sūkūrinį srautą, sklindantį į šalis.

Ratas pažymi pasaulio šalių energijas. Jį galima panaudoti sąveikai su tomis energijomis, įtakojant gamtai. Būnant Rato viduje galima harmonizuoti Sielą - Kūno būseną, pagyti, susijungti su protėvių ir Motinos - Žemės išmintimi.

Senovės tautos prie Rato tarėsi su gamtinėmis dvasiomis, priimdavo svarbius sprendimus, rengdavo šventes ir susibūrimus.

Ratas taip pat sustiprina aplinkinės vietovės energijas. Tai plinta po neaprėpiamą teritoriją. Jis taip pat yra gražus ir neapsakomo grožio papuošalas ant Motinos - Žemės kūno.

Akmenų Ratas energetiškai sąveikauja su laiko energijomis.

Meniu