Veikla

Labdaros ir paramos fondas „Japoniškas sodas“

Labdaros ir paramos fondas „Japoniškas sodas“ įsteigtas siekiant suburti bendraminčius, kurie nori prisidėti prie didžiausio Europoje Japoniško sodo kūrimo „Samogitia“. Projektas finansuojamas tik privačiomis lėšomis ir iš paramos, todėl kiekvienas Jūsų galite prisidėti lėšomis, darbu, paslaugomis, mintimis, idėjomis, atsinešdamas akmenėlį, augalėlį kaip dovaną. Jūsų paaukotos lėšos skiriamos sodui vystyti.

Misija – sodo partnerių pagalba sukurti didžiausią Europoje Japonišką sodą.


Tikslai:

 • remti sodo įkūrimą, vystymą ir išlaikymą;
 • aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas;
 • švietimas ir mokymas;
 • aplinkos apsauga.

Fondo rekvizitai:

Labdaros ir paramos fondas „Japoniškas sodas“
Fondo adresas: Klaipėdos g. 47, Kretinga, LT-97156
Įmonės kodas: 302295634

Atsiskaitomosios sąskaitos:

SEB bankas -  LT71 7044 0600 0675 1572
Swedbank  -    LT47 7300 0101 1376 0713
DnB  bankas - LT56 4010 0418 0057 0798
Šiaulių bankas - LT14 7180 6000 0170 0995

Fondas savo tikslus sėkmingai įgyvendina
 • įtraukiant šį sodą į Lietuvos ir Baltijos jūros regiono lankomų objektų sąrašą, paskleidžiant informaciją turistiniuose informaciniuose biuleteniuose ir interneto puslapiuose;
 • vystant ir plėtojant Lietuvos, Japonijos ir kitų Rytų šalių kultūros ryšius;
 • supažindinant Lietuvos žmones su japoniškų sodų, bonsai, ikebanos, keramikos dirbinių, dailės, poezijos, meditacijos, jogos tradicijomis;
 • suburiant Lietuvos žmones, besidominčius Japonijos ir kitomis Rytų kultūromis, mokslu, technika, japoniškų sodų, bonsai, ikebanos ir kitomis meno šakomis;
 • rengiant įvairius teminius seminarus Lietuvos, Japonijos ir kitų Rytų šalių istorijos, kultūros ir tradicijų klausimais, pakviečiant Lietuvos, Japonijos ir kitų pasaulio šalių orientalistus;
 • turint nuolatinę ekspoziciją, supažindinančią su Japonijos ir kitomis Rytų kultūromis;
 • rengiant temines ekspozicijas nacionalinių švenčių ar kitomis progomis;
 • eksponuojant japonų ir kitų Rytų šalių bei Lietuvos menininkų tapybos, keramikos, skulptūros ir pan. darbus;
 • plėtojant kultūrinius ryšius su Japonijos ir kitais pasaulio miestais, turinčiais panašius sodus;
 • sudarant sąlygas Lietuvos ir kitų šalių universitetų studentams vykdant kultūrinių mainų programas.

Meniu