Sodas

Japoniškas sodas - partnerystės sodas

Unikalus didžiausias Europoje 16 ha Meistro iš Japonijos (Hajime Watanabe) ir gydytojo (Šarūno Kasmausko) kuriamas Japoniškas sodas Kretingos rajone su tūkstančiu bonsai medelių kolekcija, akmenų sodu, sakuromis, tvenkiniais. Sodas pradėtas kurti 2007 metų spalio 10 dieną plynoje vietoje. Šiuo metu padaryta apie trečdalis sodo kūrimo darbų. Siūlome arbatos namelyje pasimėgauti japoniška žalia arbata Matcha, pamaitinti laimę nešančius japoniškus karpius ir pabendrauti su sodo kūrėjais. Sodas kuriamas pagal senąsias japoniško sodo tradicijas, atkartojant natūralią gamtą, kur nei vienas elementas neturi išsiskirti iš kitų. Svarbiausiai – subalansuota visuma. Tai – susikaupimo ir savęs pažinimo vieta. Tikimės, kad ir Jums mūsų sodas taps vieta, kur susitiksite su Grožiu ir Harmonija.

Mūsų sodas pradėtas kurti 2007 m. spalio mėnesį kaip didžiausias (16 ha) japoniškas sodas Europoje. Svajonė jį įkurti gimė iš noro parodyti meilę savo tėviškės Žemaitijos gamtai ir padėkoti Žemei Motinai. Sužinojęs apie idėją Mokytojas Hajime Watanabe priėmė ją kaip iššūkį ir kartu su savo komanda entuziastingai ėmėsi idėją įgyvendinti.

Japoniškas sodas – tai neatsiejama japonų kultūros dalis. Per amžius jis apjungė religiją, meną ir pagarbų požiūrį į gamtą.

Sodų kūrimo praktika senovės Japonijoje siekia VII a., Naros periodą (710-794), kai buvo stipriai juntama Kinijos įtaka.

Kadangi mūsų šaknys pagoniškos, japonų meilę bei pagarbą visiems gamtos elementams nebus sunku suprasti.

Atskleisti akmenų didybę, vietovės stiprybę buvo pasirinkta japoniško sodo idėja. Žemaičiai paskutiniai pagonys Europoje. Tradicinė japonų religija – šintoizmas (liet. „dievų kelias“). Tai pagoniška religija, kurios garbinimo objektas yra kami – gamta ir jos objektai (medžiai, kalnai, akmenys, šaltiniai) ar reiškiniai.

Visur japonai stengėsi pabrėžti savo išskirtinumą ir tik gamtoje siekė ,,pranykti”.

Japonams nėra nieko negyvo, taigi ir žmogus, būdamas tokia pat gyvybė, kaip ir bet kas kita gamtoje, netampa išskirtine būtybe. Jis – tik vienas gamtos elementų. O gamtoje hierarchijos negali būti.

Japonai kalba: kas tai yra žmogaus gyvenimas, palyginus jį su medžio gyvenimu? Medis savo ilgaamžiškumu ir patyrimu turėtų būti kur kas aukščiau už žmogų. Tai atsispindi ir japonų soduose. Čia nėra nieko svarbesnio už kitus, viskas yra neginčijama vienovė, darni visuma.

Japonai mano: jei jau įsibrauni į gamtą ir bandai ją keisti, turi tai atlikti tobulai, savo darbą pakelti į meno aukštumas. Čia viešpatauja tiek tobula estetika, tiek harmonija.

Tai – susikaupimo ir savęs pažinimo vieta. Tikimės, kad ir Jums mūsų sodas taps vieta, kur susitiksite su Grožiu ir Harmonija.

Žmogus daug vietų vadina stipriomis. Ta stiprybė susijusi ne tik su svarbiais Žemės taškais, tačiau ir su į juos įdėta žmogaus dvasine energija: kokia buvo įdėta, tokią ir jaučiame...

Vieta, kurioje esame, vadinama Muzikanto kalnu. Tai aukščiausia vieta apylinkėse.

Čia labai daug Dangaus. Čia kuria stiprūs žmonės.

Čia nerasite egzotikos, bet galite pasijausti kitaip.

Norint tai pajusti, turite ateiti tik su gerais ketinimais, jausmais, norais.

Japoniškas sodas mes vadiname partnerystės sodu, nes sodo kūrimas vyksta savanoriškais pagrindais.

SONY DSC

Japonijoje atostogos 2010 606